Gävle Kommun

Gävle kommun med ca 95.000 invånare och ett 80-tal brukare med personlig assistans i kommunal anordning beslutade att i samband med en större systemöversyn att införa Tidsvar® som rapporteringsverktyg i assistansverksamheten. Lösningen i Gävle inkluderar en integration med kommunens centrala bemannings- och planeringssystem Medvind® så att i Medvind gjord planering automatiskt uppdaterar i Tidsvar nödvändiga register för brukare, personal och planering. Integrationen underlättar administrationen för arbetsledare och enhetschefer och gör loggningen för assistenterna ytterligare något snabbare.

Genom den detaljerade redovisningen av utförd assistans och därmed sammanhängande kostnader som sker i Tidsvar koncept har Gävle kommun märkbart ökat antalet brukare med förhöjd ersättning och därmed nått en bättre kostnadstäckning för den berörda verksamheten.

”Efter en viss inkörning ger Tidsvar® oss nu en snabb och kvalitativ löpande rapportering mot Försäkringskassan. Både redovisningen enligt schablon och den något mer avancerade avseende brukare med förhöjd ersättning är regelbundet klar bara någon dag in på nya månaden. Den höga jämna kvalitén i redovisningen som Tidsvar bidrar till är både tidsbesparande och tillfredställande”

Lena Andersson, Verksamhetschef
Omvårdnad Gävle

Circle Red AB | Eriksbergsgatan 5 | 114 30 Stockholm | 08 - 611 12 20
info@circlered.se